TVOROS STATYBA

Statybos techniniame reglamente STR 1,01,07:2002 tvora priskiriama inžineriniams statiniams. Didžiausias tvoros aukštis gali būti 1,8 metro. Aukštesnei tvorai jau reikalingas projektas, statybos leidimas ir kiti dokumentai. Didžiausias tvoros aukštis gali būti 2 metrai.

Bet kokia tvora ant sklypo ribos gali būti statoma, tik turint rašytinį gretimo sklypo savininko sutikimą. Jeigu sutikimo tvorai statyti neturite, tuomet tvorą galima statyti tik savo žemėje, ne ant, o prie sklypo ribos. Tvoros konstrukcijos negali peržengti sklypų ribos. Be kaimyno sutikimo galima statyti tokias tvoras: statytojo sklypo šiaurinėje pusėje - ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 50 procentų bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą). Rytinėje ir vakarinėje pusėse galima statyti ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25 procentus bendro tvoros ploto, o pietinėje pusėje tvoros tipas nereglamentuojamas.